17ten Dag

Et ass festzestellen dass och an Däitschland mat getürkten Zouhlen operéiert gëtt. Do si gëschter Doudeszuelen genannt ginn, wou se praktesch zouginn hunn, och Persounen mat agerechent ze hunn, wou se net woussten op se mat Coronavirus infizéiert waren. Et ass also iwwerall dee gläichen Phänomen festzestellen. Eppes dat een nach feststelle kann, dat ass dass elo och ëmmer méi Superdemokraten zu riètsextremen Denkweisen eriwwer schwenken.  Do…