Hetz a Propaganda géint Ongeimpfter an d’Konsequenzen. 

D´Stemmung am Land Mir hu gëschter hautno däerfen erlièwen, wou déi momentan Regierungspolitik wat de Covid ubelaangt, ons hiféiert.D´Stëmmung an der Populatioun fänkt un ëmmer meí aggressiv ze ginn.Et könnt ëmmer méi zum Virschäin, dass ewell jiddereen sech befugt fillt, säi Matbierger drop hinzeweisen wat en ze loossen an ze doen huet.Dat geet elo schonn esou wäit, dass iergend en Hondsfriemen een op engem Event upöbelt an een…